Hur vill du att framtiden ska se ut?

Education Group Business Training -

 är ett utbildningsföretag som hjälper dig och/eller ditt företag att utvecklas. Genom att säkra upp att ni har de kunskaper och kompetenser som krävs, oberoende vilka utmaningar som väntar, kommer ni stå redo inför framtidens behov och krav.

Konsulttjänster

Education Business Training kan hjälpa ditt företag med era kompetensbehov. Vi har erfarenhet av allt från kompetenskartläggning och inventering, planering och utveckling av nya utbildningar till genomförande och utvärdering. För att kunna utvecklas behöver ditt företag rätt kompetens.

Utbildningar

Education Business Training har tagit fram och utvecklat utbildningar som vi vet att företag behöver. I det vanliga företagslivet är det mycket som händer, och det händer snabbt. Personalbyten, nya regler, nya arbetsuppgifter och/eller nya ansvarsområden. Allt kan innebära ett behov av kompetensutveckling och våra utbildningar kan hjälpa er med sådana utmaningar.

Certifieringskurser

På de flesta arbetsplatser finns det behov av dokumenterad kompetens för särskilda arbetsuppgifter, så som truck-kort, liftkort, Heta arbeten certifikat eller härdplastutbildning. Arbetsmiljö och säkerhet är nyckeln till en trygg och nöjd personalgrupp. Anställda behöver den rätta kunskapen och certifieringen för uppdraget.

Om Oss

 Business Training, är en del av utbildningskoncernen Education Group. och ägs och drivs av Mathias Pettersson och Andrew Crowson, som tillsammans har en lång och gedigen bakgrund inom utbildningsbranschen. Till grund ligger en genuin tro på individens och företagets möjlighet att skaffa sig och/eller vidareutveckla sin kompetens, vilket vi gör genom att skräddarsy ett koncept som passar dig eller ditt företag.