"The five steps in teaching an employee new skills are preparation, explanation, showing, observation and supervision".
Bruce Barton

Vilka kurser eller utbildningar behöver du eller dina anställda ha?

I många branscher finns det krav för dokumenterad utbildning och/eller ceritifering. Enligt arbetsmiljölagen och AFS, måste man, innan man kan börjar med vissa arbetsuppgifter, genomgå utbildningar om risker, riskhantering, användning av utrustning och maskiner och mycket mer. Education Business Training har instruktörer som är erfarna och utbildade för att hålla i certifieringskurser som möter kraven i bl.a. arbetsmiljölagen. Vi kan genomföra kurser hos kunden, i grupper, eller i någon av våra schemalagda 
utbildningar hos oss i våra utbildningslokaler.

På Education Business Training försöker vi alltid att hjälpa kunden att nå sina mål. Om du behöver en särskild utbildning - kontakta oss.

Mobila arbetsplatformar

Härdplastutbildning
Säker hantering - biogas bilar

Säker hantering - elbilar

HLR med hjärtstartare