"The five steps in teaching an employee new skills are preparation, explanation, showing, observation and supervision".
Bruce Barton

Hvilke kurs eller utdanninger trenger du eller dine ansatte?

I mange bransjer finnes det krav til dokumentert utdannelse og/eller sertifisering. I henhold til arbeidsmiljøloven og forskrifter fra arbeidsmiljøtilsynet er arbeidsgiver ansvarlig for å sikre at arbeidstaker har riktig utdannelse/sertifisering og riktig kompetanse for utføring av særskilte arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel gjelde varmt arbeid, arbeid i høyden, risikoinventering/og sikker bruk av maskiner eller annet teknisk utstyr. Education Group Business Training har erfarne og utdannede instruktører som gjennomfører sertifiseringskurs som oppfyller nødvendige krav i henhold til gjeldende lovgivning. Vi tilbyr kurs på plass hos kunde, i grupper eller i noen av våre utdanningslokaler.

Hos Education Group Business Training prøver vi alltid å hjelpe kunden med å nå sine mål. Hvis du trenger en spesiell opplæring - ta kontakt med oss
Opplæring i
herdeplast
Lønnsom
 bilplastreparasjon

Sikker håndtering - elbiler

Sikker håndtering - biler som går på biogass