"An investment in knowledge pays the best interest."
Benjamin Franklin

Investera i dina personal eller dig själv.

Vi på Education Business Training vet att företag måste utvecklas, och därmed dess personal. Nya uppdrag och utmaningar behöver duktig och kunnig personal med förmågan att lära sig det som behövs. Vi kan hjälpa er med detta. Education Business Training har tagit fram utbildningar som vi vet att företag behöver. Vi kan hjälpa den nya chefen att strukturera sitt nya arbete, utvecklas som ledare och driva utveckling inom sitt ansvarsområde.

Chefsansvarsutbildning

Har du blivit befordrad till, eller är du nyanställd som chef? Vill Du göra det bästa av ditt nya uppdrag?? Har du startat ett eget företag? Du kanske har fått mer ansvar i din nuvarande roll? Vi har utvecklat en utbildning som hjälper nya och blivande chefer förstår sina arbetsuppgifter och ansvar.

Ledarskap och kommunikation

Vill du utveckla din förmåga att kommincera med dina anställda? Du kanske vill utveckla bättre "presentation skills", eller lär dig "förstå" andra i deras kommunikation.
Att bygga relationer är en av de viktigaste förmågor en ledare bör ha. Vi kan hjälpa dig utveckla din presentation- och kommunkationsskicklighet.